Ügyfélszolgálatunk tevékenységi körei

Ügyfélszolgálatunk tevékenységi körei melyekkel fogyasztóink szolgálatában állunk:

 • a fogyasztók tájékoztatása a szolgáltatásra történő csatlakozás, a bővítés, szüneteltetés és az újraindítás feltételeiről

 • általános információadás a szolgáltatásról

 • a fogyasztók tájékoztatása a távhőellátás díjtételeiről, az elszámolási módokról és a számlázási rendről

 • a fogyasztói rendszerek fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés

 • energiatakarékosságot eredményező átalakítással kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés

 • a távhőellátás számláival, mérőállásokkal kapcsolatos reklamációk intézése

 • a fogyasztók tulajdonában lévő berendezések meghibásodásával, üzemeltetésével, felülvizsgálatával és korszerűsítésével kapcsolatos megrendelések, bejelentések fogadása

 • a szolgáltatás teljesítésével és minőségével kapcsolatos észrevételek kezelése

 • hibabejelentések fogadása, reklamációk felvétele és továbbítása, intézkedés céljából az illetékes vezetőnek

 • egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos kérelmek, reklamációk, beadványok, adatlapok átvétele, továbbítása

 • szerződéskötési és adatmódosítási ügyek intézése

 • a fogyasztói adatok és azok változásainak nyilvántartása, valamint a fogyasztói változás bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátása

 • az elszámoló mérőkkel kapcsolatos bejelentések (mérőállás, meghibásodás, felülvizsgálat, csere, stb.) fogadása, intézése, továbbítása

 • a fogyasztói tartozások nyilvántartása a tartozás kiegyenlítése, megállapodás kötése, a végrehajtási eljárással kapcsolatos ügyintézés

 • a fogyasztók pénztári befizetéseivel kapcsolatos feladatok ellátása

 • a fogyasztók díj-visszafizetésítéssel, kártérítéssel kapcsolatos igényeinek azonnali továbbítása ügyintézés, részletes tájékoztatás végett a gazdasági vezetőhöz

 • a Kft ügyfélszolgálattal foglalkozó dolgozói, illetőleg bármely más munkakörben foglalkoztatott alkalmazott köteles a munkahelyi vezetőjét tájékoztatni a fogyasztók olyan észrevételeiről, kifogásairól, javaslatairól, panaszairól, amelyek figyelembevételével, orvoslásával szolgáltatás színvonala javul


« Vissza az előző oldalra!

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. - Magyar