Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A www.regioho.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

1. Adatkezelő neve, címe, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Régióhő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 9900 Körmend Rákóczi u. 23.
Az adatkezelő e-mail címe: info@regioho.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 94594172

 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere

A honlapon végzett egyes adatkezelések jogszabályi hátterét az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Távhő tv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései rendelkezései jelentik.

 

3. A fogyasztói nyilvántartással és számlázással kapcsolatos adatkezelés

 • 3.1 Az adatkezelés célja:

A társaság fogyasztói nyilvántartásának vezetése, illetve jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 • 3.2 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk /1/ bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Távhő tv. 45. §) teljesítése, illetve egyes esetekben a 6. cikk /1/ b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez (Távhő szolgáltatási fogyasztói szerződés) szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

 • 3.3 A kezelt adatok köre:

Név, cím, felhasználó azonosító, fogyasztói helycím, postai értesítési cím (szükség esetén), e-mail cím, telefonszám.

 • 3.4 Az adatkezelés időtartama:

A Távhő tv. szerint a fogyasztói adatok tekintetében a fogyasztói jogviszony fennállásának időtartama, illetve azt követő 5 év, továbbá a kiállított számlák tekintetében az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év.

 

4. A honlapon történő fogyasztói bejelentéssel együtt járó adatkezelés

 • 4.1 Az adatkezelés célja

A társaság fogyasztói nyilvántartásának vezetése, illetve jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 • 4.2 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk /1/ bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Távhő tv. 45. §) teljesítése, illetve egyes esetekben a 6. cikk /1/ b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez (Távhő szolgáltatási fogyasztói szerződés) szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

 • 4.3 A kezelt adatok köre:

Név, cím, felhasználó azonosító, fogyasztói helycím, postai értesítési cím (szükség esetén), e-mail cím, telefonszám.

 • 4.4 Az adatkezelés időtartama:

A Távhő tv. szerint a fogyasztói adatok tekintetében a fogyasztói jogviszony fennállásának időtartama, illetve azt követő 5 év, továbbá a kiállított számlák tekintetében az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év.

 

5. Követeléskezelés

 • 5.1 Az adatkezelés célja:

A közszolgáltatási szerződés hatályba lépésétől, annak megszűnése után a követelések elévülési idejéig a felhasználók és a díjfizetők azon adatainak kezelése, amelyek a felhasználók és a díjfizetők azonosításához, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükségesek.

 • 5.2 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk /1/ bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Távhő tv. 45. §) teljesítése, illetve egyes esetekben a 6. cikk /1/ b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez (Távhő szolgáltatási fogyasztói szerződés) szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

 • 5.3 A kezelt adatok köre:

Név, lakcím, születési hely, idő, továbbá a felhasználási hely, fogyasztásra, számlázásra, díjfizetésre és a közszolgáltatási szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához szükséges adatok (fogyasztói helycím, postai értesítési cím (szükség esetén), e-mail cím, telefonszám).

 • 5.4 Az adatkezelés időtartama:

A Távhő tv. szerint a fogyasztói adatok tekintetében a fogyasztói jogviszony fennállásának időtartama, illetve azt követő 5 év, továbbá a kiállított számlák tekintetében az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év, továbbá bírósági peres vagy egyéb hatósági eljárás esetén az eljárás időtartama, valamint a végrehajthatóság elévülésének időtartama.

 • 5.5 Az adattovábbítás:

Az Adatkezelő jogosult a Távhő tv. 45. § alapján az általa kezelt fenti adatokat a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére, a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki felülvizsgálatát végző természetes személyek és gazdálkodó szervezetek, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak továbbítani. Az átadott adatokkal kapcsolatban az átvevőket titoktartási kötelezettség terheli.

 

6. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 • 7.1 A személyes adatok tárolása:

Az Adatkezelő a honlap fenntartása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe:

Webgenerator Kft.

Címe: 9700 Szombathely, Hunyad János út. 2.

Email címe: info@webgenerator.hu

A Webgenerator Kft. az adatok tárolását végzi, a feldolgozásukra nem jogosult.

Szerver szolgáltatója: Hetzner Online GmbH
Címe: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland

 

8. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 • 8.1 Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 • 8.2 Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő célja a cookie-k alkalmazásával, hogy az érintett fogyasztók számára könnyebbé tegye a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatókról.

 • 8.3 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk /1/ bekezdés a) pontja az érintett hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

 • 8.4 A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

9. Adatbiztonsági és adatvédelmi intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a GDPR szabályozásának megfelelő adatbiztonsági és adatvédelmi intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

10. Az adatkezelés során Önt, mint érintettet megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

11. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

12. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napján került kiadásra. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

 Régióhő Kft. adatkezelő

Németh István ügyvezető

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. - Magyar