Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmről szóló 1997. Évi CLV törvényi

előírásoknak megfelelő információadás

- A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve:

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

- A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelye, elérhetőségei:

9900 Körmend, Rákóczi u. 23.

Tel.: 94/594-172, 594-173

Fax: 94/594-505

E-mail: info@regioho.hu

- A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás telephelyei, elérhetőségei:

9900 Körmend, IV. Béla k. u. 4.

9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 1.

9800 Vasvár, Béke u. 10.

Mindhárom telephely elérhető központi telefonszámunkról: 94/594-172

- Közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének

megnevezése:

Körmend város,

Szentgotthárd város

Vasvár város

Lásd:gyfélszolgálat menüpont"

- Alkalmazandó díjak mértéke /érvényes távhőszolgáltatási díjtételek/ felhasználói

kategóriánként és településenkénti bontásban:

Lásd: "Érvényes díjtételek menüpont"

- A távhőszolgáltatási díjak alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai:

Lásd:  "Jogaszabályok menüpont"

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (X. 21.)

számú RENDELETE a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. tv. helyi végrehajtásáról

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2004.

(XII. 30.) számú RENDELETE a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. tv. helyi

végrehajtásáról,

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1999.(X.29.)

számú RENDELETE a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. tv. helyi végrehajtásáról,

- A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok

felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati

rendeletet településenkénti bontásban;

· 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Távhő törvény)

Lásd:  "Jogaszabályok menüpont"

· 157/2005 (VIII.15.) Kormányrendelet a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

(a továbbiakban Vhr.) Lásd:  "Jogaszabályok menüpont"

· Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat /a Vhr. 3. sz. melléklete/ (a továbbiakban TKSZ)

· 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről,

Lásd:  "Jogaszabályok menüpont"

· 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,

Lásd:  "Jogaszabályok menüpont"

· Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete 37/2004. (XII.30.) számú

rendelete a távhőszolgáltatásról szóló törvény helyi végrehajtásáról,

· Körmend Város Önkormányzata Képviselőtestülete 11/1999. (X.21.) számú rendelete a

távhőszolgáltatásról szóló törvény helyi végrehajtásáról,

· Vasvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/1999.(X.29.) számú rendelete a

távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. tv. helyi végrehajtásáról,

- A panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk:

Lásd: "Ügyfélszolgálat menüpont"

- A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а

fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége vagy a felügyeleti

szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen

hivatkozása:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala, Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztálya

Osztályvezető: Szilágyi Ildikó

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.
Postacím: 9701 Szombathely PF. 29.
Telefonszám: +36 94 505-220, +36 94 505 219,
Telefax: +36 94 506 984
E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

Honlap: www.nfh.hu

Ügyfélfogadás: kérjük a fenti telefonszámokon érdeklődjön!

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94/312-356

Fax: 06-94/316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mailcím: pergel.bea@vmkik.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei és Szombathelyi Városi Szervezete

9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 1.

Telefonszám: 06-94/342-035

Mobilszám: 06-30/394-1681

E-mailcím: ofe.vas@chello.hu

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd 9.00 – 11.00

csütörtök 16.00 – 18.00

- Az ügyfélszolgálat elérhetőségére és működésére vonatkozó információk:

Lásd: "Ügyfélszolgálat menüpont"

- Üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek:

Üzletszabályzat:

Lásd.: "Jogszabályok menüpont"

Egyéb általános szerződési feltételek: -

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. - Magyar