Tájékoztató a termosztatikus radiátorszelepekről

2010. október 03., 11:35
A termosztatikus radiátorszelepekről és a költségosztós fűtési költségosztásról

A felújított fűtési rendszer működése

A felújítás után az előzőkhöz képest változik a radiátorok hőtechnikai viselkedése. Az előzőkben a fűtöttséget csak a hőközponti szabályozó befolyásolta a helyiségekben. Ez úgy működött, hogy minden külső léghőmérsékleti értékhez beállított egy fűtővíz hőmérsékletet. Helyi beavatkozásra nem volt lehetőség, ezért nem minden helyiségben tudott kialakulni az ott tartózkodók által kívánt hőmérsékleti érték. Belső hőfejlődés (pld. vasalás, stb.) vagy napsütés esetén feleslegesen magas hőmérséklet alakulhatott ki.

Felújítás után helyiségenként lehet befolyásolni a helyiséghőmérsékletet a termosztatikus radiátorszeleppel. Nyitott állapotában a szabályozást -ugyanúgy, mint felújítás előtt- a hőközponti szabályozó végzi. Alacsonyabb fokozatban üzemeltetve azonban ehhez képest a jelzőszám arányában csökken a helyiséghőmérséklet. Az egyes jelzőszámokhoz tehát nem egy meghatározott radiátorhőmérséklet, hanem egy meghatározott helyiséghőmérséklet tartozik. Emiatt előfordulhat, hogy egy adott radiátorszelep állásnál más-más alkalommal különböző radiátorhőmérsékleteket tapasztalunk, esetleg előfordulhat, hogy egyik alkalommal ugyanabban az állásban fűt a radiátor, máskor meg teljesen hideg. A levegő hőmérséklete azonban állandó marad. Ez nem hiba, hanem az energiatakarékosságot biztosító normális működés. Így valósul meg az a kívánt állapot, hogy pld. háztartási gépek használatakor keletkező, vagy az ablakon keresztül a napsugárzásból érkező hőmennyiség is hasznosul és a radiátorból ennyivel kevesebbet kell vételezni a helyiséghőmérséklet állandó szinten tartásához. Az is könnyen belátható, hogy hidegebb időjárásnál magasabb hőmérsékletű radiátor szükséges ugyanahhoz a belső hőmérséklethez, mint enyhe időben, miközben a termosztatikus szelep állása változatlan, hiszen egy bizonyos helyiséghőmérséklethez egy meghatározott szelepállás tartozik.

A hőfelhasználás elszámolásának módja

A hőszolgáltatásra a társasház köt szerződést a hőszolgáltatóval. A jogszabályok értelmében a társasház a Felhasználó (korábban Fogyasztó), a lakások használói, tulajdonosai pedig díjfizetők. A társasház részére összességében minden hónapban kiszámlázásra kerül az előző havi hőfelhasználás ellenértéke. A díjfizetők között ez az összeg a fűtött légköbméterek arányában kerül felosztásra, ugyanúgy, mint korábban. A hődíj fizetés módjában a fűtési idény alatt nem tapasztalnak változást a lakók. Ekkor még nem derül ki, hogy az átlaghoz viszonyítva melyik lakásnak mennyivel és milyen irányban (+/-) tér el a hőfelhasználása.

A fűtési idény végén a társasház által megbízott költségosztós cég leolvassa a költségosztókat. A hőszolgáltató a társasház megbízásából átadja a költségosztós cégnek a társasház által a fűtési idényben felhasznált és az egyes lakásokra szétosztott hőmennyiség értékeket. A költségosztós cég a költségosztók adatai alapján meghatározza, hogy az összfelhasználásnak hányad része jut egy radiátorra, illetve egy lakásra. Ilyen arányban újra felosztja a hőmennyiséget is és kiszámítja, hogy mennyi a különbség az egyes lakásoknál a fűtési idény során kifizetett és a ténylegesen felhasznált között.

Az elszámolási lista alapján a társasház megbízásából a hőszolgáltató kiszámlázza a túlfogyasztások ellenértékét és visszafizeti (esetleg fennálló tartozásba beszámítja) a megtakarítások ellenértékét. Az utólagos pénzügyi rendezés nem a szolgáltatóval történő végelszámolás, hanem a díjfizetők egymás közti utólagos elszámolása, amit a jelenlegi jogi szabályozás alapján a hőszolgáltató végez. A visszajáró és a befizetendő hődíjak összege ugyanakkora.

Fontos tudni:

  • A költségosztó nem mér hőmennyiséget (GJ), csak felhasználási arány megállapítására alkalmas un. fogyasztási egységet, ami kizárólag az adott hőmennyiségmérőhöz (hőközpontban található) tartozó fogyasztói rendszerben értelmezhető.
  • A fogyasztási egységekhez tartozó hőfelhasználás (GJ) kiszámítása csak a hőközponti hőmennyiségmérő által mért hőmennyiség (GJ) és valamennyi radiátor típusának és a rajta lévő költségosztó által regisztrált fogyasztási egységnek ismeretében lehetséges.

RÉGIÓHŐ Kft.


« Vissza az előző oldalra!


Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. - Magyar